Mobil - Zone -> Download freeware for mobiles

Ostatní

Použití tlačítka úprav (tužka)
Pokud chcete vymazat více SMS, přidržte tlačítko úprav a jeďte dolů a jednotlivé SMSky se postupně označí. Pak jen stačí stisknout "c" a vymažete všechny označené naráz. To samé lze využít například i při označování obrázků - i několikrát po sobě. Tlačítko úprav lze použít i pro kopírování a vložení textu - prostě jej přidržte, označte text a pak stiskněte opět tlačítko úprav a zvolte zda chcete označený text kopírovat, nebo vyjmout. Stejně jej pak jinde vložíte.

Nastavení java aplikací
Vadí vám, když se java aplikace opakovaně dotazuje zda se může připojit k internetu či přistupovat k datům v telefonu?.Nastavení lze upravit ve Správci aplikací (Menu - Nástroje - Spr. aplik.).Nalistujte příslušnou java aplikaci a stiskněte Volby.

Mazání položek pomocí "C" klávesy
Položky v kontaktech, zprávách, poznámkách, kalendáři, galerii atd. můžete rychle smazat stisknutím tlačítka "C" a nasledovným potvrzením.Je to rychlejší než přes Volby - Odstranit.

Rychlá aktivace tichého režimu
Déle podržte tlačítko "#" a je to. Deaktivace je stejným způsobem.

Použití kláves 0..9 k výběru v menu
V hlavním menu můžete vybrat požadované podmenu pomocí kláves 0..9 místo použití joysticku.Podívejte se na obrázek jako na příklad, rozmístění ikon může mít samozřejmě každý jinak.Například pro vstup do zpráv stisknete "1" atd...

Skok na další řádek v SMS
Pokud chcete v psani poznámek nebo sms skočit na další řádek (počítačové enter), stiskněte 3x za sebou tlačítko 0.

Zobrazení vašeho jména na displeji
Tento tip vám ukáže jak mít své vlastní jméno nebo cokoli jiného na displeji telefonu v pohotovostním stavu (podívejte se na obrázek níže, kde máme "WWW.N73.EU" pod jménem operátora).Jméno se nezobrazuje jen v idle módu, ale také při screen saveru. Jak na to? Je to velmi jednoduché. Otevřete "Profily" a vytvořte nový profil a pojmenujte ho jak chcete, aktivujte ho a máte své jméno nebo cokoli co jste zadali na displeji pod jménem operátora.

Rychlé odeslání zprávy SMS
Máte-li napsanou zprávu SMS (MMS,.), odeslání na předem zvolené číslo (sms psana pres kontakt-vytvorit zpravu) můžete potvrdit stiskem zeleného tlačítka pro příjem hovoru. Nemusíte tedy zadávat volbu "Odeslat". Podobnou funkci má zelené tlačítko i při prohlížení obrázku, kdy vám telefon po jeho stisku nabídne možnost volby jakým způsobem obrázek odeslat.