Mobil - Zone -> Download freeware for mobiles

Novinky

ČTÚ popírá vznik čtvrtého operátora

Český telekomunikační úřad včera zveřejnil tiskovou zprávu, v níž zdůraznil, že nevzniká čtvrtý operátor sítě GSM. Zároveň ale potvrdil naše domněnky, že vzniká další provozovatel mobilní sítě.
Ve středu jsme jako první přinesli zprávu, že společnost MobilKom vlastněná skupinou Penta Finance připravuje spuštění 4. mobilní sítě v Česku. Předseda rady ČTÚ Ing. Dvořák, který s oblibou zkouší novináře ze znalostí závěrů evropských konferencí, prohlásil, že žádný čtvrtý mobilní operátor nevzniká. Přitom ale nedokázal rozlišit mezi mobilním operátorem a operátorem sítě GSM.

Včera vydal ČTÚ tiskovou zprávu, v níž se říká: „…pro provozování uváděné mobilní sítě jsou přiděleny rádiové kmitočty v úseku pásma 410 až 430 Mhz a nejedná se tedy o dalšího operátora sítě ve standardu GSM, resp. UMTS.“ Přímo v tiskové zprávě se tak o síti MobilKomu hovoří jako o mobilní síti.

Tím jsou mimochodem nejvyšší autoritou – tedy ČTÚ – ukončeny diskuse, jestli se jedná o mobilní síť či nikoli. Ostatně ČTÚ ani nemohl jinak, jen těžko může totiž přidělit mobilní číselné řady někomu jinému, než mobilnímu operátorovi.

Dále se v tiskové zprávě uvádí, že uvedené kmitočty musí být využívány v souladu s opatřením obecné povahy č. PV-P/15/03.2006–14. O tom jistě není třeba uvažovat, nicméně v souladu se současnými evropskými pravidly (tzv. regulační rámec) musí regulátor (ČTÚ) zachovávat ve svých rozhodnutích technologickou neutralitu a nesmí žádnou technologii upřednostňovat, vyjma případů rušení či dalších negativních vlivů.

Je tedy čistě věcí společnosti MobilKom, jaký typ CDMA sítě si na svých přidělených frekvencích spustí a jaké nabídne služby. V tiskové zprávě se hovoří o tom, že „Technologie CDMA, jejíž využití je v této mobilní síti uvažováno, byla dosud využívána především pro služby širokopásmového mobilního přístupu k síti Internet.“ Jenže to v podstatě nic neznamená a síť může klidně sloužit pro hlasovou komunikaci.

Argumentace ČTÚ o možných problémech s dostupností telefonů je sama o sobě poměrně pochybná. Stačí si uvědomit, jak rychle byl schopen tehdejší Eurotel zajistit úpravu modemů pro svou spouštěnou CDMA síť na frekvenci 450 Mhz.

Frekvence 410 až 430 Mhz jsou přitom standardizovány společností Qualcomm pro nasazení CDMA, a k dispozici jsou i čipy od této společnosti. Navíc pro CDMA sítě na relativně blízké frekvenci 450 Mhz nabízí telefony celá řada asijských výrobců.

Takže vlastně nezbývá než ČTÚ poděkovat, že potvrdil naše předpoklady o tom, že vzniká skutečně další mobilní operátor, který na síti třetí generace (protože CDMA2000 je sítí 3G) může nabídnout datové i hlasové služby.